Output

“Shaping Voices”

Talking and thinking about Graphic Design


De rol van de ontwerper is door de toenemende informatisering van de samenleving niet alleen complexer geworden, maar ook crucialer. De huidige samenleving is verworden tot een samenleving van tekens, informatie, symbolen, iconen en beelden. Een analyse van de veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen is bijgevolg slechts mogelijk vanuit een inzicht in deze praktijk.
Shaping Voices bundelt gesprekken met 15 ontwerpers: Kenya Hara, John Maeda, Lars Müller, Gerard Unger, Jon Wozencroft, …
Inleiding van Max Bruinsma.

Today, design exists in multiple contexts and encompasses a broad range of disciplines, practices, technologies and forms. Our information society is constantly pushing and redefi ning the visual landscape, opening the field for new developments and ideas. Throughout the book, the different authors present arguments and ideas to broaden the readers’ perspective, allowing them to go beyond the complexity of the current design debate. Shaping Voices aims to discuss the questions (and possible answers) concerning the development of new concepts for re-evaluating contemporary design practice and theory. The book contains the ideas and reflections of a variety of authors, ranging from a selection of designers and artists who have addressed this question within the framework of their work and design practice, to researchers and media art and design theorists who are facing these questions in their daily routine as lecturers and coaches of design students. The book is intended to be a means for the authors and contributors to communicate their shared passion regarding the rich potential of the design landscape for enlivening our environment.

www.oogachtend.be/ShapingVoices.html

Info
taal/language: Engels/English
isbn 9789077549599
prijs/price: 29,50 euro
hardcover – 20 x 22 cm – 144 p – kleur/full colour

Auteurs / Authors
Steven Devleminck, Inge Gobert, Johan Van Looveren

“The Cinematic Experience”

On the occasion of the twelfth Sonic Acts festival, Boris Debackere and Arie Altena edited a multi-faceted book with nine essays and‭ ‬ten interviews‭ ‬dealing with various aspects of the cinematic experience‭. ‬The book focuses as much on theories of the cinematic‭ ‬experience‭, ‬as it does on the practice of artists working in the fields of cinema‭, ‬contemporary media art and sound‭. ‬It shows how artists develop their work and theories on the cinematic experience‭, ‬using different technologies and materials‭, ‬and offers a many-sided‭ ‬theoretical journey into the history‭, ‬present and future of the magic we call cinema‭.‬Essays‭:‬Joost Rekveld on the mechanization of the‭ ‘‬magical sign‭’; ‬Arjen Mulder on the reality effect of film and the extramedial‭; ‬Gerard‭ ‬Holthuis on the art of chatter and the power of images‭; ‬Jan Schacher and Randy Jones on Live Cinema‭; ‬Lucrezia Cippitelli on the‭ ‬history of cinematic experiments in visual art‭; ‬Gregory Kurcewicz on Structural Film‭; ‬Rob Vanderbeeken on immersion‭; ‬Thomas Zummer on cinema and memory‭.‬Interviews with‭:‬Ernie Gehr‭, ‬Kurt Hentschläger‭, ‬Stephen O’Malley‭, ‬Jan Peter E.R‭. ‬Sonntag‭, ‬Thomas Köner‭, ‬Jürgen Reble‭, ‬Frank Bretschneider‭, ‬Simon‭ ‬Ruschmeyer‭, ‬Tomas Rawlings‭ & ‬Ana Kronschnabl‭, ‬and Lev Manovich‭.‬Sonic Acts XIIThe Cinematic ExperienceArie Altena‭ & ‬Boris Debackere‭ (‬editors‭)‬English text‭, ‬illustratedPublished by Sonic Acts Press‭ / ‬Paradiso‭, ‬Amsterdam‭, ‬2008Edited in cooperation with Transmedia/St‭. ‬Lukas Brussel‭, ‬and the Cimatics Cinematic Experience conferences‭, ‬curated by Boris‭ ‬Debackere.The book is for sale during the festival‭, ‬and will subsequently be available through http‭://‬www.sonicacts.com and Amazon‭.‬Still available‭: ‬Sonic Acts XI‭, ‬The Anthology of Computer Art‭, ‬edited by Arie Altena‭ & ‬Lucas van der Velden‭, ‬Sonic Acts Press‭ / ‬Paradiso‭, ‬2006‭.‬

Auteurs / Authors
Boris Debackere, Arie Altena

“An Anthropology of world-mapping. Towards a fluid cartography for the new millennium”

Steven Devleminck, ingenieur en designer, Hogeschool Sint-Lukas Brussel
Herman Asselberghs, kunstenaar, Hogeschool Sint-Lukas Brussel

IvOK-onderzoeksproject ‘An Anthropology of world-mapping. Towards a fluid cartography for the new millennium’.

De traditionele cartografie richt haar aandacht op het maken van kaarten en gaat er impliciet vanuit dat de maker van de kaart eveneens weet hoe hij/zij het werkstuk dient te gebruiken. De veronderstelling is juist wanneer de maker eveneens de gebruiker is, bijvoorbeeld de geoloog die zijn parcours uittekent. In deze context is de maker vertrouwd met de gerepresenteerde data en zich meer dan wie ook bewust van de cartografische beperkingen. Maar de context kan verschillen en diverse regels bij het gebruik van diverse kaarten. Doorgaans is de kaartenlezer niet de kaartenmaker. In dat geval wordt cartografie een specifieke vorm van communicatie die voornamelijk gebruik maakt van grafische beelden. De kaart als communicatiemedium: de gebruiker ‘leest’ de map en interpreteert de informatie in functie van zijn/haar eigen objectieven en kennis. Cartografische communicatie als een specifieke vorm van grafische communicatie. Want kaarten zijn synoptisch: zij presenteren hun informatie op een geconcentreerde, holistische manier. Alle informatie wordt tegelijkertijd op hetzelfde moment getoond, en bijgevolg heeft de maker geen controle over de volgorde waarin de gebruiker de data opneemt. De scheiding tussen creatie en gebruik van de kaart introduceert weliswaar de mogelijkheid tot vervorming van de communicatie, tot ruis.

Een kaart is een grafische representatie: knopen of knooppunten representeren concepten, linken of lijnen tonen (tijdelijke of causale) relaties tussen de concepten. Deze weergave van kennis op een visuele manier via een concept map is uitermate geschikt voor het blootleggen, traceren, communiceren van complexe structuren en ideeën en kan zelf(s) fungeren als kennisgenerator. Mapping als een vorm van information design, als uitlokker van information behaviour. Biedt deze benadering inzicht in de vele verschillende manieren waarop we in de hedendaagse maatschappij informatie verzamelen, verwerken en communiceren? Zo ja, steunen de huidige informatiesystemen misschien al te veel op cognitieve waarden, en verwaarlozen ze de affectieve kant van data. Meten is weten, wordt gezegd, maar lang niet alles wat men weet, is meetbaar. In de filosofie en de kunsttheorie werden verscheidene pogingen ondernomen om dit gebied dat buiten de reguliere kennis ligt, te omschrijven, zonder het te willen inperken. Ook kunstenaars en vormgevers zijn voortvarende terreinverkenners in dit uitgestrekte gebied waar kunst zich heel direct tot informatiedesign verhoudt, en vice versa. Deze mapping art heeft het dan ook niet (enkel) over de informatie die voor handen is en onder ogen wordt gebracht . Integendeel, als onvolmaakt medium van kennisoverdracht bevraagt zij de suggestie van volmaakte communicatie en ruisloze informatievergaring.

Mapping als project is de zoektocht naar het juiste beeld, de juiste beeldtaal, de juiste kaart. Kaarten zijn in de eerste plaats afbeeldingen, een middel tot oriëntatie. Deze kaarten zijn instrumenten waarmee situaties kunnen worden geanalyseerd, het zijn geen opdrachten, ze komen niet tegemoet aan een bepaalde vraag, ze geven informatie die elders niet of nauwelijks wordt weergegeven. Als lezer/kijker word je gedwongen de eigen reactie op de documentatie te meten met die van de auteur. Je wordt gevraagd te kijken voorbij de presentatie of het gemak van de herkenning, naar de herkomst van de beelden, de objecten en structuren. Mapping wordt zo een dynamisch experiment met het configureren van structuren van visuele en tekstuele informatie om de representatie te bevragen. Betekenis(sen) ontstaan uit configuraties van en tegenstellingen tussen verschillende punten, zonder eindconclusie. Deze kaarten ruilen de lineaire transmissie van informatie in voor een ‘loop’circuit en de introductie van feedback. Ze erkennen dat bij de interpretatie van informatie een ‘subjectieve realiteit’ ontstaat waar ontvanger en verzender elkaar ontmoeten en laten toe twee nieuwe invalshoeken te introduceren. De eerste invalshoek betreft de overlapping van zender en ontvanger: kaartenmaker en kaartgebruiker maken deel uit van dezelfde wereld, van de zone van gedeelde, geestelijke verbeelding die Brian Holmes ‘the social imaginary’ noemt. Staat van consensus: een gemeenschappelijk, diepgeworteld begrip van een gegeven omgeving, waar bepaalde informatie ‘intuïtief’ kan worden gebruikt, waar bepaalde mogelijkheden als ‘waar/juist’ kunnen worden bestempeld? De tweede invalshoek betreft de gedeeltelijke overlapping van de subjectieve waarheden maker en gebruiker: disjunctie en verschil worden binnen het circuit geïntroduceerd. Staat van dissensus: het verschil van mening over de gebruikte beeldtaal en de introductie van nieuwe kaarten in de communicatie getuigt van het creatieve potentieel of de kracht om collectieve representaties te transformeren.

Cartographic strategies – Subjective worldviews brengt in woord en beeld verslag uit van het artistieke onderzoeksproject ‘An Anthropology of World-Mapping‘ (2004-2007) dat de cartografie bedrijft in print en video.

Auteurs / Authors
Steven Devleminck, Herman Asselberghs